05 sty 2018

Lista targów 2018


Poni­żej przed­sta­wiamy listę tar­gów na któ­rych, będzie pre­zen­to­wany nasz sprzęt

Lp. Nazwa tar­gów Miej­sco­wość / Kraj Data
1. AGRARMESSE ALPEN 2018 Adria / Austria 12–14.01.2018
2. BUDMA Poznań / Polska 30.01–02.02.2018
3. TARGI PRACYEDUKACJI Bytów / Polska 03.2018
4. DOŻYNKI GMINY BYTÓW Bytów / Polska 09.2018
5. AGRO SHOW BEDNARY Poznań / Polska 20–23.09.2018
6. EURO TIER 2018 Hano­ver / Niemcy 13–16.11.2018

01 lip 2016

Rozwijamy się technologicznie i produktowo


28 cze 2016

Skrzynia transportowa


 • samo­wy­ła­dow­cza
 • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: 3-punkt, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
10 gru 2015

Szufla ciężka do ziemi


 • wymiary boczne:
  wer­sja A: wyso­kość — 870mm, sze­ro­kość — 1160mm
  wer­sja B: wyso­kość — 907mm, sze­ro­kość — 1208mm
  wer­sja C: wyso­kość — 1020mm, sze­ro­kość — 1460mm
  wer­sja D: wyso­kość — 1220mm, sze­ro­kość — 1610mm
 • lemiesz wer.B,C: 400HB 150x16mm
 • lemiesz wer.A,D: 400HB 150x20mm
 • sze­ro­kość: 1,8m-2,5m (w zależ­no­ści od rodzaju)
 • waga: 450kg-770kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
 • pojem­ność: 1,03–2,75m3
 • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do łado­wa­czy tele­sko­po­wych, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
XLHBS180-A 1,80 380 0,95
XLHBS200-A 2,00 400 1,06
XLHBS220-A 2,20 410 1,17
XLHBS230-A 2,30 430 1,22
XLHBS240-A 2,40 440 1,27
XLHBS250-A 2,50 450 1,33
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
XLHBS180-B 1,80 480 1,17
XLHBS200-B 2,00 500 1,30
XLHBS220-B 2,20 520 1,43
XLHBS230-B 2,30 530 1,50
XLHBS240-B 2,40 540 1,56
XLHBS250-B 2,50 560 1,63

 

 

Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
XLHBS180-C 1,80 540 1,62
XLHBS200-C 2,00 550 1,80
XLHBS220-C 2,20 570 1,98
XLHBS230-C 2,30 580 2,07
XLHBS240-C 2,40 590 2,16
XLHBS250-C 2,50 600 2,25
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
XLHBS180-D 1,80 610 1,98
XLHBS200-D 2,00 630 2,20
XLHBS220-D 2,20 650 2,42
XLHBS230-D 2,30 670 2,53
XLHBS240-D 2,40 680 2,64
XLHBS250-D 2,50 700 2,75
10 gru 2015

Szufla walcowana do ziarna


 • wymiary boczne: 
  wer­sja A: wyso­kość — 870mm, sze­ro­kość — 1160mm
  wer­sja B: wyso­kość — 959mm, sze­ro­kość — 1279mm
  wer­sja C: wyso­kość — 1100mm, sze­ro­kość — 1455mm
  wer­sja D: wyso­kość — 1220mm, sze­ro­kość — 1610mm
 • lemiesz wer.A-B: 400HB 150x16mm
 • lemiesz wer.C-D: 400HB 150x20mm
 • sze­ro­kość: 1,8m-2,5m (w zależ­no­ści od rodzaju)
 • waga: 380kg-700kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
 • pojem­ność: 0,95–2,75m3
 • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do łado­wa­czy tele­sko­po­wych, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
XLLBC180-A 1,80 380 0,95
XLLBC200-A 2,00 400 1,06
XLLBC220-A 2,20 410 1,17
XLLBC230-A 2,30 430 1,22
XLLBC240-A 2,40 440 1,27
XLLBC250-A 2,50 450 1,33
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
XLLBC180-B 1,80 480 1,17
XLLBC200-B 2,00 500 1,30
XLLBC220-B 2,20 520 1,43
XLLBC230-B 2,30 530 1,50
XLLBC240-B 2,40 540 1,56
XLLBC250-B 2,50 560 1,63

 

 

Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
XLLBC180-C 1,80 540 1,62
XLLBC200-C 2,00 550 1,80
XLLBC220-C 2,20 570 1,98
XLLBC230-C 2,30 580 2,07
XLLBC240-C 2,40 590 2,16
XLLBC250-C 2,50 600 2,25
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
XLLBC180-D 1,80 610 1,98
XLLBC200-D 2,00 630 2,20
XLLBC220-D 2,20 650 2,42
XLLBC230-D 2,30 670 2,53
XLLBC240-D 2,40 680 2,64
XLLBC250-D 2,50 700 2,75

 

10 gru 2015

Szufla wysokiego rozładunku


 • wymiary boczne: wyso­kość — 1120mm, sze­ro­kość — 1310/1460mm
 • sze­ro­kość szu­fli: 1,8m-2,5m (w zależ­no­ści od rodzaju)
 • waga: 780kg-840kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
 • pojem­ność: 1,44–2,00m3
 • lemiesz: 400HB 150x16mm
 • opcjo­nal­nie moż­li­wość zamon­to­wa­nia docisku
 • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do łado­wa­czy tele­sko­po­wych, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
XLHTB180 1,80 780 1,44
XLHTB200 2,00 800 1,60
XLHTB220 2,20 820 1,76
XLHTB230 2,30 830 1,84
XLHTB250 2,50 840 2,00
XLHTB275 2,75 860 2,50
10 gru 2015

Szufla otwierana 4w1


 • wymiary boczne: wyso­kość — 940mm, sze­ro­kość — 920mm
 • lemiesz: 400HB 150x20mm
 • wyso­kość otwar­cia: 730mm
 • sze­ro­kość: 1,8m-2,5m (w zależ­no­ści od rodzaju)
 • waga: 520kg-650kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
 • pojem­ność: 0,63–0,88m3
 • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do łado­wa­czy tele­sko­po­wych, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3) Ilość zębów
XL41B180 1,80 520 0,63 5
XL41B200 2,00 570 0,70 6
XL41B220 2,20 600 0,77 7
XL41B230 2,30 620 0,81 7
XL41B250 2,50 650 0,88 8
10 gru 2015

Widły do obornika


 • wymiary boczne: wyso­kość — 1310mm, sze­ro­kość — 1200mm
 • dłu­gość zęba: 1200mm
 • sze­ro­kość: 2,0m-2,9m (w zależ­no­ści od rodzaju)
 • waga: 450kg-570kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
 • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do łado­wa­czy tele­sko­po­wych, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Ilość zębów
XLMF200 2,00 450 10/4
XLMF220 2,20 460 11/4
XLMF230 2,30 470 12/4
XLMF240 2,40 480 12/4
XLMF250 2,50 500 13/4
XLMF270 2,70 530 14/4
XLMF290 2,90 570 15/4
10 gru 2015

Widły z dociskiem


 • wymiary boczne: wyso­kość — 1150mm, sze­ro­kość — 1130mm
 • dłu­gość zęba: górny-1025mm, dolny-1000mm
 • wyso­kość otwar­cia: 1590mm
 • liczba siłow­ni­ków hydrau­licz­nych: 2
 • sze­ro­kość: 1,8m-2,5m (w zależ­no­ści od rodzaju)
 • waga: 500kg-670kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
 • pojem­ność: 1,08–1,50m3
 • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do łado­wa­czy tele­sko­po­wych, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3) Ilość zębów
XLFGB180 1,80 500 1,08 4/8
XLFGB200 2,00 550 1,20 5/9
XLFGB220 2,20 590 1,32 5/10
XLFGB230 2,30 620 1,38 5/10
XLFGB250 2,50 670 1,50 6/11
10 gru 2015

Widłokrokodyl


 • wymiary boczne: wyso­kość — 1020mm, sze­ro­kość — 1210mm
 • dłu­gość zęba: górny-790mm, dolny-980mm
 • wyso­kość otwar­cia: 1410mm
 • liczba siłow­ni­ków hydrau­licz­nych: 2
 • w ple­cach mon­to­wane są bla­chy ażu­rowe uła­twia­jące widok operatorowi
 • sze­ro­kość: 1,8m-2,5m (w zależ­no­ści od rodzaju)
 • waga: 470kg-580kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
 • pojem­ność: 1,62–2,25m3
 • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do łado­wa­czy tele­sko­po­wych, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3) Ilość zębów
XLFWG180 1,80 470 1,62 8/9
XLFWG200 2,00 500 1,80 9/10
XLFWG220 2,20 530 1,98 10/11
XLFWG230 2,30 550 2,07 11/12
XLFWG250 2,50 580 2,25 12/13