Chwytak do bel z dwoma siłownikami


  • wymiary: dłu­gość — 1160mm, wyso­kość — 780mm, sze­ro­kość — 1360mm
  • do beli w prze­dziale: 0,9–1,8m
  • masa: 200 kg
  • udźwig: 1000 kg
  • mak­sy­malne otwar­cie: 2100mm
  • ramiona: rura — 60mm,
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Comments are closed.