Chwytak do bel Smart


  • wymiary: dłu­gość — 1160mm, wyso­kość — 700mm, sze­ro­kość — 1200mm
  • do beli w prze­dziale: 0,8–1,6m
  • masa: 165 kg
  • udźwig: 1000 kg
  • mak­sy­malne otwar­cie: 1920mm
  • ramiona: rura — 48mm,
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Comments are closed.