Chwytak do drewna dwuramienny


  • wymiary boczne: wyso­kość — 780mm, sze­ro­kość — 970mm
  • wyso­kość otwar­cia: 135mm — 835mm
  • roz­staw wideł: 1300mm
  • masa: 240 kg
  • udźwig: 1200 kg
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Comments are closed.