Widły do palet 1,6 T


  • wymiary (bez wideł): wyso­kość — 410mm, sze­ro­kość — 1210mm, gł. — 18mm
  • dłu­gość wideł: 1,2m
  • masa: 140 kg
  • udźwig: 1600 kg
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Comments are closed.