Widły do obornika


  • wymiary boczne: wyso­kość — 640mm, sze­ro­kość — 870mm
  • sze­ro­kość szu­fli: 1,4m-2,4m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 90kg-140kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • dłu­gość zęba: 810mm
  • żebro wzmac­nia­jące w szerokościach
  • dół wzmac­niany profilem
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Ilość zębów
MMF140 1,40 90 8
MMF150 1,50 95 8
MMF160 1,60 100 9
MMF180 1,80 110 9
MMF200 2,00 120 10
MMF220 2,20 130 11
MMF240 2,40 140 12
Comments are closed.