Szufla ciężka do ziemi


 • wymiary boczne:
  wer­sja A: wyso­kość — 870mm, sze­ro­kość — 1160mm
  wer­sja B: wyso­kość — 907mm, sze­ro­kość — 1208mm
  wer­sja C: wyso­kość — 1020mm, sze­ro­kość — 1460mm
  wer­sja D: wyso­kość — 1220mm, sze­ro­kość — 1610mm
 • lemiesz wer.B,C: 400HB 150x16mm
 • lemiesz wer.A,D: 400HB 150x20mm
 • sze­ro­kość: 1,8m-2,5m (w zależ­no­ści od rodzaju)
 • waga: 450kg-770kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
 • pojem­ność: 1,03–2,75m3
 • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do łado­wa­czy tele­sko­po­wych, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
XLHBS180-A 1,80 380 0,95
XLHBS200-A 2,00 400 1,06
XLHBS220-A 2,20 410 1,17
XLHBS230-A 2,30 430 1,22
XLHBS240-A 2,40 440 1,27
XLHBS250-A 2,50 450 1,33
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
XLHBS180-B 1,80 480 1,17
XLHBS200-B 2,00 500 1,30
XLHBS220-B 2,20 520 1,43
XLHBS230-B 2,30 530 1,50
XLHBS240-B 2,40 540 1,56
XLHBS250-B 2,50 560 1,63

 

 

Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
XLHBS180-C 1,80 540 1,62
XLHBS200-C 2,00 550 1,80
XLHBS220-C 2,20 570 1,98
XLHBS230-C 2,30 580 2,07
XLHBS240-C 2,40 590 2,16
XLHBS250-C 2,50 600 2,25
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
XLHBS180-D 1,80 610 1,98
XLHBS200-D 2,00 630 2,20
XLHBS220-D 2,20 650 2,42
XLHBS230-D 2,30 670 2,53
XLHBS240-D 2,40 680 2,64
XLHBS250-D 2,50 700 2,75
Comments are closed.