Szufla walcowana do ziarna


 • wymiary boczne: 
  wer­sja A: wyso­kość — 870mm, sze­ro­kość — 1160mm
  wer­sja B: wyso­kość — 959mm, sze­ro­kość — 1279mm
  wer­sja C: wyso­kość — 1100mm, sze­ro­kość — 1455mm
  wer­sja D: wyso­kość — 1220mm, sze­ro­kość — 1610mm
 • lemiesz wer.A-B: 400HB 150x16mm
 • lemiesz wer.C-D: 400HB 150x20mm
 • sze­ro­kość: 1,8m-2,5m (w zależ­no­ści od rodzaju)
 • waga: 380kg-700kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
 • pojem­ność: 0,95–2,75m3
 • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do łado­wa­czy tele­sko­po­wych, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
XLLBC180-A 1,80 380 0,95
XLLBC200-A 2,00 400 1,06
XLLBC220-A 2,20 410 1,17
XLLBC230-A 2,30 430 1,22
XLLBC240-A 2,40 440 1,27
XLLBC250-A 2,50 450 1,33
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
XLLBC180-B 1,80 480 1,17
XLLBC200-B 2,00 500 1,30
XLLBC220-B 2,20 520 1,43
XLLBC230-B 2,30 530 1,50
XLLBC240-B 2,40 540 1,56
XLLBC250-B 2,50 560 1,63

 

 

Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
XLLBC180-C 1,80 540 1,62
XLLBC200-C 2,00 550 1,80
XLLBC220-C 2,20 570 1,98
XLLBC230-C 2,30 580 2,07
XLLBC240-C 2,40 590 2,16
XLLBC250-C 2,50 600 2,25
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
XLLBC180-D 1,80 610 1,98
XLLBC200-D 2,00 630 2,20
XLLBC220-D 2,20 650 2,42
XLLBC230-D 2,30 670 2,53
XLLBC240-D 2,40 680 2,64
XLLBC250-D 2,50 700 2,75

 

Comments are closed.