Szufla z dociskiem


  • wymiary boczne: wyso­kość — 910mm, sze­ro­kość — 1000mm
  • dłu­gość zęba: 820mm
  • lemiesz: 400HB 110x12mm
  • wyso­kość otwar­cia: 1290mm
  • liczba siłow­ni­ków hydrau­licz­nych:  2
  • sze­ro­kość: 0,9m-1,5m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 250kg-340kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 0,36–0,60m3
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do mini-ładowarek, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3) Ilość zębów
SBGB090 0,90 250 0,36 3
SBGB110 1,10 280 0,44 4
SBGB120 1,20 295 0,48 4
SBGB140 1,40 325 0,56 4
SBGB150 1,50 340 0,60 5
Comments are closed.