Szuflokrokodyl


  • wymiary boczne: wyso­kość — 850mm, sze­ro­kość — 1090mm
  • dłu­gość zęba: 790mm
  • lemiesz: 400HB 110x16mm
  • wyso­kość otwar­cia: 1470mm
  • liczba siłow­ni­ków hydrau­licz­nych: 2
  • sze­ro­kość: 1,8m-2,5m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 570kg-700kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 1,35–1,88m3
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do łado­wa­czy tele­sko­po­wych, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3) Ilość zębów
XLBWG180 1,80 570 1,35 8
XLBWG200 2,00 595 1,50 9
XLBWG220 2,20 640 1,65 10
XLBWG230 2,30 660 1,73 11
XLBWG250 2,50 700 1,88 12
Comments are closed.