Szuflokrokodyl


  • wymiary boczne: wyso­kość — 690mm, sze­ro­kość — 820mm
  • dłu­gość zęba: 600mm
  • lemiesz: 400HB 110x12mm
  • wyso­kość otwar­cia: 960mm
  • liczba siłow­ni­ków hydrau­licz­nych: 0,9m-1,2m -> 1 siłow­nik, 1,4m-1,5m -> 2 siłowniki
  • sze­ro­kość: 0,9m-1,5m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 150kg-245kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 0,32–0,54m3
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do mini-ładowarek, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3) Ilość zębów
SBWG090 0,90 150 0,32 4
SBWG110 1,10 180 0,40 5
SBWG120 1,20 195 0,43 6
SBWG140 1,40 230 0,50 7
SBWG150 1,50 245 0,54 7
Comments are closed.