Widłokrokodyl


  • wymiary boczne: wyso­kość — 1020mm, sze­ro­kość — 1210mm
  • dłu­gość zęba: górny-790mm, dolny-980mm
  • wyso­kość otwar­cia: 1410mm
  • liczba siłow­ni­ków hydrau­licz­nych: 2
  • w ple­cach mon­to­wane są bla­chy ażu­rowe uła­twia­jące widok operatorowi
  • sze­ro­kość: 1,8m-2,5m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 470kg-580kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 1,62–2,25m3
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do łado­wa­czy tele­sko­po­wych, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3) Ilość zębów
XLFWG180 1,80 470 1,62 8/9
XLFWG200 2,00 500 1,80 9/10
XLFWG220 2,20 530 1,98 10/11
XLFWG230 2,30 550 2,07 11/12
XLFWG250 2,50 580 2,25 12/13
Comments are closed.