Widłokrokodyl


  • wymiary boczne: wyso­kość — 730mm, sze­ro­kość — 880mm
  • dłu­gość zęba: górny — 400mm, dolny — 810mm
  • wyso­kość otwar­cia: 1030mm
  • liczba siłow­ni­ków hydrau­licz­nych: 0,9m-1,2m -> 1 siłow­nik; 1,4m-1,5m -> 2 siłowniki
  • sze­ro­kość: 0,9m-1,5m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 155kg-220kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 0,36–0,60m3
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do mini-ładowarek, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3) Ilość zębów
SFWG090 0,90 155 0,36 4/5
SFWG110 1,10 170 0,44 5/6
SFWG120 1,20 195 0,48 6/7
SFWG140 1,40 210 0,56 7/8
SFWG150 1,50 220 0,60 7/8
Comments are closed.