Chwytak do bel prostokątnych


  • dłu­gość — 1380mm, wyso­kość — 570mm, sze­ro­kość — 1100mm
  • do beli w prze­dziale: 0,7–2,1m
  • masa: 300 kg
  • udźwig: 1000 kg
  • mak­sy­malne otwar­cie: 2100mm
  • ramiona: rura — 60mm,
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania

 

Comments are closed.