Lista targów 2018


Poni­żej przed­sta­wiamy listę tar­gów na któ­rych, będzie pre­zen­to­wany nasz sprzęt

Lp. Nazwa tar­gów Miej­sco­wość / Kraj Data
1. AGRARMESSE ALPEN 2018 Adria / Austria 12–14.01.2018
2. BUDMA Poznań / Polska 30.01–02.02.2018
3. TARGI PRACYEDUKACJI Bytów / Polska 03.2018
4. DOŻYNKI GMINY BYTÓW Bytów / Polska 09.2018
5. AGRO SHOW BEDNARY Poznań / Polska 20–23.09.2018
6. EURO TIER 2018 Hano­ver / Niemcy 13–16.11.2018

Comments are closed.