Wycinak kiszonki — Multi


 • zasto­so­wa­nie:
  — prze­ci­na­nie balo­tów
  — wyci­na­nie kiszonki — trawy
  — wyci­na­nie kiszonki — kuku­ry­dzy
  — wyci­na­nie mate­ria­łów sypkich
 • uchwyt przy­trzy­mu­jący folię
 • moż­li­wość doło­że­nia wkładki (szufli)
 • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do łado­wa­czy tele­sko­po­wych, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Comments are closed.