Szufla wysokiego rozładunku


  • wymiary boczne: wyso­kość — 1120mm, sze­ro­kość — 1310/1460mm
  • sze­ro­kość szu­fli: 1,8m-2,5m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 780kg-840kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 1,44–2,00m3
  • lemiesz: 400HB 150x16mm
  • opcjo­nal­nie moż­li­wość zamon­to­wa­nia docisku
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do łado­wa­czy tele­sko­po­wych, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
XLHTB180 1,80 780 1,44
XLHTB200 2,00 800 1,60
XLHTB220 2,20 820 1,76
XLHTB230 2,30 830 1,84
XLHTB250 2,50 840 2,00
XLHTB275 2,75 860 2,50
Comments are closed.