Widły do obornika


  • wymiary boczne: wyso­kość — 1310mm, sze­ro­kość — 1200mm
  • dłu­gość zęba: 1200mm
  • sze­ro­kość: 2,0m-2,9m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 450kg-570kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do łado­wa­czy tele­sko­po­wych, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Ilość zębów
XLMF200 2,00 450 10/4
XLMF220 2,20 460 11/4
XLMF230 2,30 470 12/4
XLMF240 2,40 480 12/4
XLMF250 2,50 500 13/4
XLMF270 2,70 530 14/4
XLMF290 2,90 570 15/4
Comments are closed.