Widły z dociskiem


  • wymiary boczne: wyso­kość — 1150mm, sze­ro­kość — 1130mm
  • dłu­gość zęba: górny-1025mm, dolny-1000mm
  • wyso­kość otwar­cia: 1590mm
  • liczba siłow­ni­ków hydrau­licz­nych: 2
  • sze­ro­kość: 1,8m-2,5m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 500kg-670kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 1,08–1,50m3
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do łado­wa­czy tele­sko­po­wych, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3) Ilość zębów
XLFGB180 1,80 500 1,08 4/8
XLFGB200 2,00 550 1,20 5/9
XLFGB220 2,20 590 1,32 5/10
XLFGB230 2,30 620 1,38 5/10
XLFGB250 2,50 670 1,50 6/11
Comments are closed.