Szufla z dociskiem


  • wymiary boczne: wyso­kość — 1230mm, sze­ro­kość — 1230mm
  • dłu­gość zęba: 1150mm
  • lemiesz: 400HB 150x20mm
  • wyso­kość otwar­cia: 1660mm
  • liczba siłow­ni­ków hydrau­licz­nych: 2
  • sze­ro­kość: 1,8m-2,5m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 820kg-1020kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 1,51–2,1m3
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do łado­wa­czy tele­sko­po­wych, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3) Ilość zębów
XLBGB180 1,80 820 1,51 6
XLBGB200 2,00 870 1,68 6
XLBGB220 2,20 930 1,85 7
XLBGB230 2,30 980 1,93 7
XLBGB250 2,50 1 020 2,10 8
Comments are closed.