Szufla z dociskiem Maxi


  • wymiary boczne: wyso­kość — 1410mm, sze­ro­kość — 1330mm
  • dłu­gość zęba: 1260mm
  • lemiesz: 400HB 150x20mm
  • wyso­kość otwar­cia: 1910mm
  • liczba siłow­ni­ków hydrau­licz­nych: 2
  • sze­ro­kość: 2,0m-2,5m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 1020kg-1220kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 2,20–2,75m3
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do łado­wa­czy tele­sko­po­wych, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3) Ilość zębów
XLBGBM200 2,00 1 020 2,20 6
XLBGBM220 2,20 1 070 2,40 6
XLBGBM230 2,30 1 130 2,50 7
XLBGBM240 2,40 1 180 2,64 7
XLBGBM250 2,50 1 220 2,75 8
Comments are closed.