Przecinak balotów


  • wymiary boczne: wyso­kość — 860mm, sze­ro­kość — 1030mm
  • dłu­gość zęba: 1000mm
  • wyso­kość otwar­cia: 1300mm
  • rodzaj moco­wa­nia zębów tną­cych — spa­wane, opcjo­nal­nie zęby przykręcane
  • spe­cjalne zęby — haki chwy­ta­jące belę pod­czas rozcinania
  • sze­ro­kość: 1,7m-1,9m
  • waga: 450kg
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie:  do łado­wa­rek tele­sko­po­wych, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Comments are closed.