Pług śnieżny prosty komunalny


  • wymiary boczne: wyso­kość — 550mm, sze­ro­kość — 570mm
  • kąt skrętu: 30º
Index Sze­ro­kość (m) Sze­ro­kość robo­cza max-min(cm) Waga (kg) Moco­wa­nie TUZ KAT
CPK120 1,20 124–108 120 0/Komm.
CPK150 1,50 154–138 130 0/Komm.
CPK180 1,80 184–168 140 0/Komm.
Comments are closed.