Pług śnieżny prosty lekki — mechaniczny


  • wymiary boczne: wyso­kość — 740/850mm, sze­ro­kość — 590/760mm
  • kąt skrętu: 30º
Index Sze­ro­kość (m) Sze­ro­kość robo­cza max-min(cm) Waga (kg) Moco­wa­nie TUZ KAT
CPLM130 1,30 130–110 165 I
CPLM150 1,50 147–129 175 I
CPLM180 1,80 180–160 195 I
CPLM200 2,00 200–180 215 I
Comments are closed.