Pług śnieżny prosty standard — hydrauliczny


  • wymiary boczne: wyso­kość — 820/920mm, sze­ro­kość — 960mm
  • kąt skrętu: 30º
Index Sze­ro­kość (m) Sze­ro­kość robo­cza max-min(cm) Waga (kg) Moco­wa­nie TUZ KAT
CPSHF200 2,00 200–175 320 II
CPSHF220 2,20 220–192 330 II
CPSHF260 2,60 261–227 340 II
CPSHF290 2,90 294–254 360 II
Index Sze­ro­kość (m) Sze­ro­kość robo­cza max-min(cm) Waga (kg) Moco­wa­nie TUZ KAT
CPSH200 2,00 200–175 320 II
CPSH220 2,20 220–192 330 II
CPSH260 2,60 261–227 340 II
CPSH290 2,90 294–254 360 II
Comments are closed.