Pług śnieżny prosty ciężki — hydrauliczny


  • wymiary boczne: wyso­kość — 1030/1140mm, sze­ro­kość — 1130mm
  • kąt skrętu: 30º
Index Sze­ro­kość (m) Sze­ro­kość robo­cza max-min(cm) Waga (kg) Moco­wa­nie TUZ KAT
CPCH260 2,60 261–227 510 IIIII
CPCH290 2,90 294–254 540 IIIII
CPCH330 3,30 330–291 580 IIIII
Comments are closed.