Pług śnieżny ciężki Vario


  • wymiary boczne: wyso­kość — 960/1090mm, sze­ro­kość — 810/1000mm
  • wymiary ze świa­tłami: wyso­kość — 1200mm, sze­ro­kość — 810/1000mm
  • kąt skrętu: 30º
Index Sze­ro­kość (m) Sze­ro­kość robo­cza max-min(cm) Waga (kg) Moco­wa­nie TUZ KAT
CPCV260 2,60 261–228 550 IIIII
CPCV290 2,90 294–257 590 IIIII
CPCV330 3,30 330–291 630 IIIII
Wypo­sa­że­nie dodat­kowe — pługi ciężkie

- kom­plet kół (200/80)
- ślizgi
- oświe­tle­nie LED
- kopio­wa­nie boczne i pio­nowe nachy­le­nia drogi
- przy­łą­cze podwójne (kombi) lub inne niż 3 punkty
- moco­wa­nie tele­sko­powe np. JCB, Mani­tou
- lemiesz ze stali trud­no­ście­ral­nej 150x16mm, L=1m
- lemiesz PU 150x30mm, L=735mm

Comments are closed.