System unoszenia do pługów śnieżnych — opcjonalnie


Index Typ pługa
CSUK Pług komu­nalny
CSUL Pług lekki
CSUS Pług stan­dar­dowy
CSUC Pług ciężki
Comments are closed.