Kosz narzędziowy


  • wymiary boczne: wyso­kość — 1260mm, sze­ro­kość — 1550mm, sze­ro­kość kosza — 1300mm
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, dodat­kowo przy­sto­so­wany do prze­no­sze­nia za pomocą wideł paletowych
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg)
CKN130 1,30 220
CKN240 2,40 320
Comments are closed.