Zamiatarka


 • wymiary boczne: wyso­kość — 1200mm, sze­ro­kość — 2450mm
 • szczotka główna: 510mm do wyboru:
  MIX (metal+polipropylen)
  PPN (poli­pro­py­len)
  SPIRALNA (do odśnieżania)
 • pręd­kość obro­towa walca: zalecana-100 r/min, maksymalna-150 r/min
 • wydaj­ność hydrau­liczna pojazdu nośnego: min 20–25 L/min
 • koła jezdne: 200x50mm z alu­mi­niową felgą i regulacją
 • sys­tem pły­wa­nia: prze­chył boczny (± 5°) umoż­li­wia nie­za­leżną pracę
  zamia­tarki z pojaz­dem napędowym
 • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: TUZ: tylni (kat. I, kat. II i kat. II+III) lub przedni (kat. I i kat. II)
Index Sze­ro­kość (m) Waga maszyny bez wypo­sa­że­nia dodat­ko­wego (kg) Waga zbior­nika na nie­czy­sto­ści (kg) Pojem­ność zbior­nika na nie­czy­sto­ści (L)
CZM150 1,50 150 70 165
CZM180 1,80 170 75 195
CZM230 2,30 190 85 245
Wypo­sa­że­nie dodatkowe

- zbior­nik na nie­czy­sto­ści — hydrau­liczny
- zbior­nik na nie­czy­sto­ści — manu­alny
- sys­tem zra­sza­nia wodą — zbior­nik zra­sza­nia wodą z fil­trem wewnętrz­nym (12/24V), drą­żek natry­skowy w kom­ple­cie z dyszami pła­skimi
- szczotka boczna Ø 650mm z moż­li­wo­ścią mon­tażu z pra­wej, z lewej lub z obu stron
- euro­ramka
- moco­wa­nie do łado­wa­rek koło­wych
- adap­ter do wózka widłowego

Comments are closed.