Szufla do zadawania pasz


 • wymiary boczne:
  wer­sja stan­dard: wyso­kość –900mm, sze­ro­kość –1320mm
  wer­sja obję­to­ściowa: wyso­kość –1080mm, sze­ro­kość –1530mm
 • lemiesz — wer­sja stan­dard: 400HB 110x12mm
  lemiesz — wer­sja obję­to­ściowa: 400HB 150x16mm
 • śred­nica wałka podaj­nika ślima­ko­wego: 300mm
 • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
 • opcjo­nal­nie:
  –wysyp dwu­stronny
  –moco­wa­nie na śrubunek
Wer­sja standard
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
FBSS140 1,40 370 0,84
FBSS160 1,60 390 0,96
FBSS180 1,80 410 1,08
FBSS200 2,00 430 1,20
FBSS230 2,30 460 1,38

 

Wer­sja objętościowa
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
FBSV140 1,40 540 1,26
FBSV160 1,60 560 1,44
FBSV180 1,80 580 1,62
FBSV200 2,00 600 1,80
FBSV230 2,30 630 2,07
Comments are closed.