Szufla do zadawania pasz z dociskiem


 • wymiary boczne:
  wer­sja stan­dard: wyso­kość –1050mm, sze­ro­kość –1410mm
  wer­sja obję­to­ściowa: wyso­kość –1300mm, sze­ro­kość –1550mm
 • lemiesz: 400HB 110x12mm
 • śred­nica wałka podaj­nika ślima­ko­wego: 300mm
 • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
 • opcjo­nal­nie:
  –wysyp dwu­stronny
  –moco­wa­nie na śrubunek
Wer­sja standard
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
FBWGS140 1,40 430 0,84
FBWGS160 1,60 460 0,96
FBWGS180 1,80 490 1,08
FBWGS200 2,00 520 1,20
FBWGS230 2,30 560 1,38

 

Wer­sja objętościowa
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
FBWGV140 1,40 580 1,26
FBWGV160 1,60 610 1,44
FBWGV180 1,80 640 1,62
FBWGV200 2,00 670 1,80
FBWGV230 2,30 710 2,07
Comments are closed.