Szufla do zadawania pasz z frezem sztywnym


 • wymiary boczne:
  wer­sja stan­dard: wyso­kość –1300mm, sze­ro­kość –1350mm
  wer­sja obję­to­ściowa: wyso­kość –1500mm, sze­ro­kość –1550mm
 • lemiesz: 400HB 150x16mm
 • śred­nica wałka podaj­nika ślima­ko­wego: 300mm
 • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
 • opcjo­nal­nie:
  –wysyp dwu­stronny
  –moco­wa­nie na śrubunek
Wer­sja standard
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
FBRSS140 1,40 510 0,84
FBRSS160 1,60 540 0,96
FBRSS180 1,80 570 1,08
FBRSS200 2,00 600 1,20
FBRSS230 2,30 640 1,38

 

Wer­sja objętościowa
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
FBRSV140 1,40 670 1,26
FBRSV160 1,60 700 1,44
FBRSV180 1,80 730 1,62
FBRSV200 2,00 760 1,80
FBRSV230 2,30 800 2,07
Comments are closed.