Szufla do zadawania pasz z frezem hydraulicznym


 • wymiary boczne:
  wer­sja stan­dard: wyso­kość –1050mm, sze­ro­kość –1500mm
  wer­sja obję­to­ściowa: wyso­kość –1250mm, sze­ro­kość –1700mm
 • lemiesz: 400HB 110x12mm
 • śred­nica wałka podaj­nika ślima­ko­wego: 300mm
 • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
 • opcjo­nal­nie:
  –wysyp dwu­stronny
  –moco­wa­nie na śrubunek
Wer­sja standard
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
FBHSS140 1,40 550 0,84
FBHSS160 1,60 590 0,96
FBHSS180 1,80 630 1,08
FBHSS200 2,00 670 1,20
FBHSS230 2,30 720 1,38

 

Wer­sja objętościowa
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
FBHSV140 1,40 750 1,26
FBHSV160 1,60 790 1,44
FBHSV180 1,80 830 1,62
FBHSV200 2,00 870 1,80
FBHSV230 2,30 920 2,07
Comments are closed.