Szufla do roztrząsania balotów


 • prze­zna­cze­nie:
  - do wyście­la­nia bok­sów i lego­wisk roz­drob­nioną słomą, tro­ci­nami, itd.
  - do zada­wa­nia pasz
  - do roz­trzą­sa­nia balo­tów sianokiszonki
 • wymiary boczne:
  - wer­sja uni­wer­salna: wyso­kość –1520mm, sze­ro­kość –1540mm
  - wer­sja dla mini­ła­do­wa­rek: wyso­kość –1380mm, sze­ro­kość –1420mm
  - wer­sja obję­to­ściowa: wyso­kość –1720mm, sze­ro­kość –1800mm
 • lemiesz: 400HB 110x12mm
 • sze­ro­kość taśmy:
  - wer­sja dla mini­ła­do­wa­rek –300mm
  - wer­sja uni­wer­salna i obję­to­ściowa –300mm
 • prze­pływ oleju: 70-100l/min
 • zasięg zrzutu: 0,1m-5,0m
 • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
 • wypo­sa­że­nie dodat­kowe (opcja):
  –wał z nożami kpl (2szt)
  –regu­la­cja pręd­ko­ści taśmy i wałów
  –ogra­nicz­nik zsypu 200mm-330mm
  –klapa regu­la­cji zrzutu (2szt)
  –rygiel regu­la­cji prze­pływu 100mm-180mm (2szt)
Wer­sja uniwersalna
Index Sze­ro­kość (m) Sze­ro­kość robo­cza (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
BBUN120 1,20 0,85 450 0,85
BBUN155 1,55 1,20 520 1,20
BBUN180 1,80 1,45 585 1,45

 

Wer­sja dla miniładowarek
Index Sze­ro­kość (m) Sze­ro­kość robo­cza (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
BBMI120 1,20 0,85 350 0,65
BBMI155 1,55 1,20 400 0,90

 

Wer­sja objętościowa
Index Sze­ro­kość (m) Sze­ro­kość robo­cza (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
BBHV180 1,80 1,45 650 2,10
Comments are closed.