Pług śnieżny Vario lekki


  • wymiary boczne: wyso­kość — 670-750mm, sze­ro­kość — 510/680mm
  • kąt skrętu: 30º
Index Sze­ro­kość (m) Sze­ro­kość robo­cza max-min(cm) Waga (kg) Moco­wa­nie TUZ KAT
CPLV150 1,50 155–135 210 I
CPLV180 1,80 185–165 230 I
CPLV200 2,00 205–179 250 I
Wypo­sa­że­nie dodat­kowe — pługi ciężkie

- kom­plet kół (160/50)
- ślizgi
- oświe­tle­nie LED
- kopio­wa­nie boczne i pio­nowe nachy­le­nia drogi
- przy­łą­cze podwójne (kombi) lub inne niż 3 punkty
- lemiesz ze stali trud­no­ście­ral­nej 150x16mm, L=1m
- lemiesz PU 150x20mm, L=735mm

Comments are closed.