Szufla samozaładowcza do betoniarek (opcja)


  • wymiary boczne: wyso­kość — 1050mm, sze­ro­kość — 1150mm
  • liczba siłow­ni­ków hydrau­licz­nych: 2 siłowniki
Index Prze­zna­cze­nie Sze­ro­kość (mm) Pojem­ność (L) Waga (kg)
600S Seria 600L 1400 250 180
800S Seria 800L 1400 330 200
1200S Seria 1200L 1400 440 220
Comments are closed.