Betoniarka z napędem elektrycznym


 • beto­niarka prze­zna­czona do mie­sza­nia zapraw beto­no­wych, wapien­nych,
  zapra­wia­nia ziarna itd.
 • pręd­kość obro­towa: ok. 30 r/min
 • wymiary:
  UBCE600: dłu­gość — 1500mm, sze­ro­kość — 1350mm
  UBCE800: dłu­gość — 1740mm, sze­ro­kość – 1580mm
  UBCE1200: dłu­gość — 1900mm, sze­ro­kość – 1740mm
 • wzmac­niane ramiona mieszadeł
 • moco­wa­nie: trzy­punk­towe TUZ dodat­kowo przy­sto­so­wane do prze­no­sze­nia
  za pomocą wideł paletowych
Index Pojem­ność (L) Wyso­kość (mm) Śred­nica (mm) TUZ(KAT) Prze­ło­że­nie Moc sil­nika (kW) Waga (kg)
UBCHM600 600 1680 1200 I 1:7,75 7,5 600
UBCHM800 800 1680 1500 II 1:7,75 11,0 850
UBCHM1200 1200 1870 1900 III 1:10,8 15,0 1200
Comments are closed.