Betoniarka z napędem hydraulicznym


 • beto­niarka prze­zna­czona do mie­sza­nia zapraw beto­no­wych, wapien­nych,
  zapra­wia­nia ziarna itd.
 • pręd­kość obro­towa: ok. 30 r/min
 • wymiary:
  UBCH600: dłu­gość — 1510mm, sze­ro­kość — 1350mm
  UBCH800: dłu­gość — 1740mm, sze­ro­kość – 1580mm
  UBCH1200: dłu­gość — 1900mm, sze­ro­kość – 1740mm
 • wzmac­niane ramiona mieszadeł
 • moco­wa­nie: trzy­punk­towe TUZ dodat­kowo przy­sto­so­wane do prze­no­sze­nia
  za pomocą wideł paletowych
 • moż­li­wość doku­pie­nia szu­fli samozaładowczej
Index Pojem­ność (L) Wyso­kość (mm) Śred­nica (mm) TUZ(KAT) Prze­ło­że­nie Zap. mocy(PS) Waga (kg)
UBCH600 600 1180 1200 I 1:6 60/opt.75L/min 450
UBCH800 800 1260 1500 II 1:6 80/opt.75L/min 550
UBCH1200 1200 1270 1900 III 1:6 110 750
Comments are closed.