Betoniarka z napędem Wom


 • beto­niarka prze­zna­czona do mie­sza­nia zapraw beto­no­wych, wapien­nych,
  zapra­wia­nia ziarna itd.
 • pręd­kość obro­towa: ok. 30 obr/min
 • wymiary:
  UBCM600: dłu­gość — 1510mm, sze­ro­kość — 1350mm
  UBCM800: dłu­gość — 1740mm, sze­ro­kość – 1580mm
  UBCM1200: dłu­gość — 1900mm, sze­ro­kość – 1740mm
 • wzmac­niane ramiona mieszadeł
 • moco­wa­nie: trzy­punk­towe TUZ dodat­kowo przy­sto­so­wane do prze­no­sze­nia
  za pomocą wideł paletowych
 • moż­li­wość doku­pie­nia szu­fli samozaładowczej
Index Pojem­ność (L) Wyso­kość  (mm) Śred­nica (mm) TUZ(KAT) Prze­ło­że­nie Zap. mocy(PS) Waga (kg)
UBCM600 600 1180 1200 I 1:7,75 60 450
UBCM800 800 1260 1500 II 1:7,75 80 550
UBCM1200 1200 1270 1900 III 1:10,8 110 750
Comments are closed.