Spych do gnojowicy hydrauliczny


  • wymiary boczne: wyso­kość — 670mm, sze­ro­kość 840mm
  • wymiar i typ gumy: wyso­kość — 465mm, gru­bość — 40mm, guma monolit
  • zakres gięć kra­wę­dzi bocz­nych: 320mm — 42º
  • zakres regu­la­cji kąta pracy: 50º
  • sze­ro­kość: 1,5m-3,0m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 230kg-315kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, na prośbę klienta moż­liwe moco­wa­nie TUZ lub kombi
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg)
SRSH150 1,50 230
SRSH170 1,70 242
SRSH200 2,00 265
SRSH220 2,20 273
SRSH240 2,40 280
SRSH260 2,60 295
SRSH300 3,00 315
Comments are closed.