Spych do gnojowicy mechaniczny


  • wymiary boczne: wyso­kość — 680mm, sze­ro­kość — 480mm
  • wymiar i typ gumy: wyso­kość — 465mm, gru­bość — 40mm, guma monolit
  • zakres gięć kra­wę­dzi bocz­nych: 430mm — 30º
  • sze­ro­kość: 1,5m-3,0m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 165kg-220kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, na prośbę klienta moż­liwe moco­wa­nie TUZ lub kombi
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg)
SRSM150 1,50 165
SRSM170 1,70 175
SRSM200 2,00 185
SRSM220 2,20 195
SRSM260 2,60 205
SRSM280 2,80 220
Comments are closed.