Wycinak kiszonki szufla


  • wymiary boczne: wyso­kość — 930mm, sze­ro­kość — 1040mm
  • lemiesz: 400HB 110x12mm
  • rodzaj moco­wa­nia zębów tną­cych — spa­wane, opcjo­nal­nie zęby przykręcane
  • wyso­kość otwar­cia: 790mm
  • liczba siłow­ni­ków hydrau­licz­nych: 2
  • sze­ro­kość: 1,1m-1,7m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 430kg-497kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 0,63–0,99m3
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
MSCB110 1,10 430 0,63
MSCB130 1,30 453 0,75
MSCB150 1,50 475 0,87
MSCB170 1,70 497 0,99
Comments are closed.