Szufla z dociskiem Maxi


  • wymiary boczne: wyso­kość — 1100mm, sze­ro­kość — 1250mm
  • dłu­gość zęba: 920mm
  • lemiesz: 400HB 20x150mm
  • wyso­kość otwar­cia: 1570mm
  • liczba siłow­ni­ków hydrau­licz­nych: 2
  • sze­ro­kość: 1,8m-2,4m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 640kg-730kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 1,03–1,37m3
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3) Ilość zębów
MBGBM180 1,80 640 1,03 6
MBGBM200 2,00 670 1,14 6
MBGBM220 2,20 700 1,25 7
MBGBM230 2,30 720 1,31 7
MBGBM240 2,40 730 1,37 7
Comments are closed.