Szufla do buraków z wkładką


  • wymiary boczne: wyso­kość — 910mm, sze­ro­kość — 1140mm
  • sze­ro­kość szu­fli: 1,6m-2,4m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 280kg-360kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 0,80–1,20m3
  • lemiesz: 400HB 150x20mm
  • roz­staw: 70mm, pomię­dzy prę­tami: 50mm
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
MBBP160 1,60 280 0,80
MBBP180 1,80 300 0,90
MBBP200 2,00 320 1,00
MBBP220 2,20 340 1,10
MBBP240 2,40 360 1,20
Comments are closed.