Szufla do ziemniaków


  • wymiary boczne: wyso­kość — 910mm, sze­ro­kość — 1140mm
  • sze­ro­kość szu­fli: 1,6m-2,4m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 285kg-345kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 0,80–1,20m3
  • lemiesz: 400HB 150x16mm
  • prze­świt mię­dzy prę­tami: 30mm, roz­staw: 46-48mm
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
MPB160 1,60 285 0,80
MPB180 1,80 300 0,90
MPB200 2,00 315 1,00
MPB220 2,20 330 1,10
MPB240 2,40 345 1,20
Comments are closed.