Szufla do kamieni


  • wymiary boczne: wyso­kość — 730mm, sze­ro­kość — 980mm
  • sze­ro­kość szu­fli: 1,6m-2,4m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 265kg-375kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 0,33–0,50m3
  • roz­staw prę­tów: 70mm
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
MSBS160 1,60 265 0,33
MSBS200 2,00 320 0,42
MSBS240 2,40 375 0,50
Comments are closed.