Szufla wysokiego rozładunku Maxi


  • wymiary boczne: wyso­kość — 1120mm, sze­ro­kość — 1310/1470mm
  • sze­ro­kość szu­fli: 1,8m-2,5m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 630kg-700kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 1,44–2,00m3
  • lemiesz: 400HB 150x16mm
  • opcjo­nal­nie moż­li­wość zamon­to­wa­nia docisku
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
MHTBM180 1,80 630 1,44
MHTBM200 2,00 650 1,60
MHTBM220 2,20 670 1,76
MHTBM230 2,30 680 1,84
MHTBM250 2,50 700 2,00
Comments are closed.