Szufla standard


  • wymiary boczne: wyso­kość — 630mm, sze­ro­kość — 830mm
  • sze­ro­kość szu­fli: 0,9m-1,8m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 95kg-165kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 0,24–0,46m3
  • lemiesz: 400HB 110x12mm
  • wzmoc­nie­nie: w stan­dar­dzie żebra wzmac­nia­jące, opcjo­nal­nie wkładka wzmacniająca
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do mini-ładowarek, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
SSB090 0,90 95 0,24
SSB110 1,10 110 0,29
SSB120 1,20 115 0,32
SSB140 1,40 140 0,37
SSB150 1,50 150 0,40
SSB160 1,60 155 0,43
SSB180 1,80 165 0,46
Comments are closed.