Szufla objętościowa Maxi


  • wymiary boczne: wyso­kość — 910mm, sze­ro­kość — 1210mm
  • sze­ro­kość szu­fli: 1,8m-2,4m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 400kg-460kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 1,17–1,56m3 (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • lemiesz: 400HB 150x16mm
  • wzmoc­nie­nie: w stan­dar­dzie żebra wzmac­nia­jące, opcjo­nal­nie wkładka wzmacniająca
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
MVBM180 1,80 400 1,17
MVBM200 2,00 420 1,30
MVBM220 2,20 440 1,43
MVBM240 2,40 460 1,56
Comments are closed.